Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Kriza in vrednote

Avtor: dr. Marko Vrhunec

Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjev 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 44 45,
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Dr. Marko Vrhunec, partizan, diplomat, gospodarstvenik in član Sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije je v samozaložbi izdal novo knjigo z naslovom »Kriza in vrednote« in podnaslovom: članki, pogovori, pričevanja. Dr. Vrhunec je bil dolgoletni tesni sodelavec Josipa Broza Tita.

Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu obravnava današnje razmere in išče izhode iz krize, v drugem delu pa so objavljena pričevanja avtorja o nekaterih dogodkih in dejavnostih iz časov NOB. Vrhunec na osnovi lastnih izkušenj in pričevanj prikaže, kako smo dosegli svobodo, pripoveduje o povojni socialistični izgradnji, katere aktivni udeleženec je bil tudi sam, »ko nam je z doktrino bratstva in enotnosti in samoupravnim socialističnim sistemom uspelo porušeno državo spremeniti v srednje razvito,« zapiše Marko Vrhunec. Ob tem pa vrednote, s katerimi smo vse to dosegli povezuje z današnjimi razmerami in potrebami, saj meni, da »nam kot zgodovinske izkušnje lahko pomagajo pri izhodu iz krize.«Nazaj na publikacije