Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Spomini na partizanska leta 1944 v Prekmurju

Avtor: Stane Červič-Bojan

Založnik: Združenje borcev za vrednote NOB Lendava, 77 str.

Za pravilno razumevanje NOB v Prekmurju je nujno poznati nekatera dejstva. Prekmurje je že leta 1941 doživelo dvakratno okupacijo. Do te je prišlo najprej na strani Nemcev in nato Madžarov. Nekaj časa je bilo Prekmurje, lahko rečemo pod skupno madžarsko-nemško okupacijo. Ozemlje kot enotna geografska enota je najbolj oddaljeno slovensko območje od središča slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja (NOG). Obdajale so ga dokaj dobro zavarovane državne meje in reka Mura je predstavljala fizično ločnico od bojišč v ostalem delu Slovenije. Kljub temu so se prizadeti udarci NOG na desni strani Mure odražali tudi v Prekmurju. Zato se je Združenje borcev za vrednote NOB Lendava odločilo, da objavi spomine aktivista in borca Staneta Červiča-Bojana v knjižni obliki.Nazaj na publikacije