Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Krajevne organizacije ZB NOB Velenje V naše združenje je povezanih 19 Krajevnih organizacij , ki dejansko delujejo v celotnem področju MO Velenje.

zbnob_velenjeZdruženje borcev za vrednote NOB Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija
G.: +386 (0)51 659 933
F: +386 (0)3 587 08 73
E: borci@velenje.si

V naše Združenje je povezanih 20 Krajevnih organizacij, ki dejansko delujejo v celotnem področju Mestne občine Velenje. V združenju je povezanih 1130 članov. Sestava članstva je zelo pestra, saj je v sedanji strukturi že več kot polovica članov, ki niso bili neposredni udeleženci NOB. Poleg tega pa se v našo organizacijo lahko vključi vsakdo, ki ima pozitiven odnos do vrednot, za katere so se bojevali in jih tudi uresničili partizani, kot sestavni del zmagovitih zavezniških sil.

Naša organizacija ni strankarsko opredeljena zato vanjo vstopajo ljudje, ne glede na svetovno nazorsko opredelitev, veroizpoved, raso, spol in druge kriterije, ki v družbi na takšnih osnovah prepogosto razdvajajo ljudi.

Krajevne organizacije ZB NOB Velenje

KO ZB Staro Velenje

Žarova cesta 15, Velenje

predsednik:
Srečko FORŠTNER, 041 326 420

Podrobneje

KO ZB Stara vas

Koroška cesta 29, Velenje

predsednica:
Branka SOVINEK, 031 360 730

Podrobneje

KO ZB Šmartno

Stanetova 17, Velenje

predsednik:
Frančišek GODEC, 041 879 837

Podrobneje

KO ZB Desni breg

Kajuhova 1, Velenje

predsednik:
Leopold JELENKO, 041 423 793

Podrobneje

KO ZB Levi breg

Kardeljev trg 1, Velenje

predsednik:
Slavko HUDARIN, 041 694 453

Podrobneje

KO ZB Konovo

Trubarjeva 1, Velenje

predsednica:
Pavla GOLOB, 041 769 490

Podrobneje

KO ZB Šalek-Paka-Gorica

Šalek 89, Velenje

predsednik:
Branko SMAGAJ, 041 398 166

Podrobneje

KO ZB Podkraj-Kavče

Kavče 42/f, Velenje

predsednica:
Metka GRABNER, 041 448 727

Podrobneje

KO ZB Šentilj

Ložnica 19, Velenje

predsednica:
Marija KUHAR, 031 844 645

Podrobneje

KO ZB Vinska Gora

Vinska Gora 40/a, Velenje

predsednica:
Viljemina DREMEL, 040 750 868

Podrobneje

KO ZB Škale

Škale 96/a, Velenje

predsednik:
Branko REDNAK, 041 776 481

Podrobneje

KO ZB Pesje

Špeglova 28, Velenje

predsednik:
Barbara MASTNAK, 031 290 054

Podrobneje

KO ZB Plešivec

Plešivec 38, Velenje

predsednik:
Roman VOLK, 041 850 913

Podrobneje

KO ZB Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki

predsednik:
Jože ARISTOVNIK, 041 786 207

Podrobneje

KO ZB Skorno-Florjan

Skorno 37, Šoštanj

predsednik:
Anton BERLOŽNIK, 041 776 291

Podrobneje

KO ZB Topolšica

Topolšica

predsednik:
Branko SEVČNIKAR, 041 788 435

Podrobneje

KO ZB Ravne

Ravne 176, Šoštanj

predsednik:
Ivan STVARNIK, 041 776 198

Podrobneje

KO ZB Šoštanj

Koroška 18/a, Šoštanj

predsednica:
Vanica PETROVIČ, 040 464 103

Podrobneje

KO ZB Gaberke

Gaberke 243, Šoštanj

predsednik:
  


Podrobneje

KO ZB Zavodnje-Šentvid

Zavodnje 46/b, Šoštanj

predsednik:
Gvido URLEB, 031 637 481

Podrobneje
ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 649 176
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje
Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje