Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Med Kojzico in Šmohorjem

Avtor: Andrej MAVRI

Založba: Vigred d.o.o.
Cena: 30,00 €
Naročilo: Vigred, Trubarjeva ulica 3, 3270 LAŠKO

Knjiga MED KOJZICO IN ŠMOHORJEM govori o pomembnih zgodovinskih dogajanjih na desnem bregu Savinje, tam, kjer je bil tisti pomemben zgodovinski sestanek Protiimperialistične fronte (OF) za Štajersko maja 1941. Knjiga ponuja poglobljen pogled o vseh akterjih, ki so ga oblikovali in delavsko gibanje med rudarji v rudniku Huda Jama, ki je dajal kruh domala vsem prebivalcem na območju med Kojzico in Šmohorjem. Uradno se je temu območju reklo občina sv. Krištof (ta je obstajala med leti 1850 in 1941, v nekoliko transformirani obliki pa do leta 1955), štela pa je okrog 3.500 prebivalcev. Rudnik je ljudem dajal kruh in tudi vplival na njihove navade. Avtor poglobljeno analizira delavsko gibanje in krščanski socializem, ki je bil na tem območju nosilec narodnobuditeljskih teženj med vojnama, in ki je vplival na nadaljni tok dogodkov. Sv. Krištof je bila občina, ki je imela krščanskega socialista za župana, Lojzeta Lešnika, ki je bil preprost človek, danes bi rekli karizmatična osebnost, sicer pa preprost rudar. V knjigi je podrobno opisana zgodovina rudnika, kakor tudi življenje rudarjev, vključno z njihovo govorico. To danes še slišimo, čez nekaj desetletij je ne bomo več, saj rudnika zdaj že dvajset let ni več.Nazaj na publikacije