Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Monografija "Četrta operativna cona"

Avtor: dr. Marjan Žnidarič

Založba: ZZB NOB Slovenije
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01 434-44-45,
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Z monografijo »Četrta operativna cona« zapolnjujemo eno še redkih vrzeli v bogatem slovenskem zgodovinopisju o drugi svetovni vojni.

Avtor dr. Marjan Žnidarič je v osmih vsebinsko-kronoloških in enem tematskem poglavju podal temeljit pregled dogajanj na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju(ter od oktobra 1944 tudi v delu Gorenjske) v času nacistične okupacije, okupatorjevih raznarodovalnih ukrepov in osvobodilnega boja Slovencev v letih 1941 – 1945. Območje 4. operativne cone je zajemalo dobri dve tretjini ozemlja predvojne Dravske banovine ter velik del Koroške na avstrijski strani meje.
Monografija je napisana zelo pregledno, v lahkotnem in prijetno berljivem jeziku, zato bo dobrodošla tako laičnim bralcem, ki so o obravnavanem obdobju naše zgodovine doslej (pre)malo vedeli, kot zgodovinarjem za strokovno rabo. Avtor nam 877 straneh s 132 ilustracijami(fotografije, skice, dokumenti) ponuja znanstveno potrditev o upravičenosti slovenskega osvobodilnega boja, ki pomeni vrh v dosedanji slovenski zgodovini.Nazaj na publikacije