Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Slovenski zbornik 2014

Narodnoosvobodilni boj in današnji čas

Izdaja: 19.05.2014
Založba: ZZB NOB Slovenije
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01 434-44-45;
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Za državni praznik Dan upora proti okupatorju je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izdala SLOVENSKI ZBORNIK 2014, ki nadaljuje izročilo Slovenskega zbornika 1942,  tiskanega naskrivaj v letu 1942 v Ljubljani.

Tokrat ima zbornik podnaslov NARODNOOSVOBODILNI BOJ IN DANAŠNJI ČAS. V njem 19 avtorjev zavrača mazanje in izkrivljanje zgodovine velikega boja za narodovo ohranitev ter uveljavitev njegove samosvojosti, zavrača stereotipe, s katerimi skušajo duhovni dediči moralne in oborožene kolaboracije z okupatorji zakriti svojo sramoto, loteva pa se tudi aktualnih vprašanj našega današnjega bivanja.

Zbornik je torej prispeval k ozaveščanju mlajših generacij. Dr. Matjaž Kmecl piše o samozavesti in samoponiževanju, Bogdan Osolnik o suverenosti in razvoju naše države, dr. Janko Pleterski o državi dveh domovin, dr. Ivan Kristan o ustavnopravni kontinuiteti slovenske državnosti, dr. Božo Repe o dilemah Slovenije v Evropski Uniji, dr. Marjan Žnidarič o stereotipih o slovenskem narodnoosvobodilnem boju, Janez Stanovnik o obvojnih pobojih in narodni pomiritvi, dr. Maca Jogan o vrednotenju narodnoosvobodilnega boja in socializma v samostojni Sloveniji, dr. Vida Deželak Barič o smrtih žrtvah druge svetovne vojne in zaradi nje na Slovenskem, dr. Jože Pirjevec o pričevanjih narodnoosvobodilnega boja, Martin Premk o Matjaževi vojski v zgodovini, dr. Savin Jogan pa o spreminjanju zgodovine primorskega odpora na primeru tigrovca in partizana Ferda Kravanje – Petra Skalarja. Tem pisanjem sledijo kronologija NOB, pregled narodnih herojev in herojin na slovenskem, pregled poveljnikov višjih enot NOV in POS, pregled spominskih prireditev v letu 2014 in ocena njihove sporočilnosti. Posebno pozornost zaslužijo stališča ZZB za vrednote NOB Slovenije o narodni pomiritvi.
(Janez Kos, tehnični urednik)Nazaj na publikacije