Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

SLOVENSKI ZBORNIK 2016

Avtor: več avtorjev

Uredila: Janez Stanovnik, dr. Nevenka Troha
Cena: 10,00 €
Naročilo: Ustanova Franca Rozmana-Staneta, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
tel. 01 434 44 45, E: romana.jemec@zzb-nob.si

V Slovenskem zborniku 2016 svoje prispevke objavljajo partizani, aktivisti OF, nosilci Partizanske spomenice 1941, narodni heroji, pa tudi ugledni predstavniki slovenskega javnega življenja. Med njimi so znanstveniki, umetniki, nosilci tudi najpomembnejših političnih in oblastnih funkcij, visoki častniki …
Po, predgovoru in uvodnem poglavju akademika Antona Vratuše so prispevki razporejeni po poglavjih, ki se vsebinsko prekrivajo z devetimi Temeljnimi točkami OF. Vsako poglavje ima nosilnega avtorja in soavtorje, prispevki katerih so razporejeni po abecednem vrstnem redu avtorjev. V desetem poglavju so objavljeni spomini treh še živečih narodnih herojev.Nazaj na publikacije