Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Publikacije, knjige, poezija Izdane knjige in prispevki v sklopu ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Velenje

Z ljubeznijo skozi surovi čas

Avtor:Bogdan Osolnik

Založba: Goga, Novo mesto,2010, 500 izvodov
Cena: 15,00 Eur
Naročilo Založba Goga, Glavni trg 6,8000 Novo mesto

Avtorjeva prva knjiga spominov Z ljubeznijo skozi surovi čas je izšla leta 1989. Knjiga je bila izrazito osebna izpoved o doživetjih mladega človeka, pripadnika generacije, ki jo je življenje pahnilo v vrtinec druge svetovne vojne in boj za obstanek slovenskega naroda. Ker je nekatere bralce motilo, da ni nekaterih ključnih dogodkov avtor, v pripovedi obravnaval s  kritično distanco, je avtor sklenil da da prvotnemu delu določene dopolnitve in pojasnila, ki njegove prvotne izkušnje in sodbe bolj natančno predstavijo bralcem.
Dopoplnjena izdaja je tudi prispevek k oživljanju spomina na veličasten narodnoosvobodilni boj v drugi svetovni vojni in na vlogo generacije, ki se je v njem-tako kot avtorju-iztekla mladost ob koncu druge svetovne vojne pred 65. leti.Nazaj na publikacije